In de turnles

In de turnles
sport is fijn 
voor groot en klein

Regelmatig nemen we foto’s bij klasactiviteiten, uitstappen, … . Omdat we voorzichtig willen zijn in het verspreiden van de foto’s van onze leerlingen, kiezen we ervoor om deze niet hier te publiceren maar wel via ons communicatiesysteem van smartschool waar ouders toegang tot hebben.

Op deze website bij het tabblad “in beeld” vinden jullie enkel sfeerbeelden.