corona: sluiting van de school

Na overleg met het schoolbestuur,  de medisch expert, de CLB-arts en de arbeidsarts werd  beslist om de school 'wegens overmacht' tijdelijk te sluiten tot en met vrijdag 22 oktober 2021.

Dit betekent dat de kinderen geen les op school krijgen. Bij een volledige sluiting van de school, is er ook geen opvang of noodopvang mogelijk.

We schakelen voor de komende 2 dagen over naar alternatieve lesvormen op afstand.

 

We nemen in overleg deze maatregel om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken en verdere besmetting te voorkomen.

De voor- en naschoolse opvang in BKO kan behouden blijven en blijft doorgaan. Er is weliswaar geen noodopvang in BKO tijdens de schooluren.

 

De klasleerkrachten zullen contact nemen met de kinderen en jullie als ouder om concrete en verdere afspraken te maken. U mag bijkomende informatie via de klasleerkracht van uw kind(eren) daaromtrent verwachten . Mocht afstandsonderwijs voor de klasleerkracht door ziekte of  isolatie niet evident zijn, rekenen we op uw begrip. We bekijken of we de kinderen de nodige materialen kunnen meegeven en welke taken/lessen ze eventueel zelfstandig kunnen opnemen.

 

Mogen we vragen om directie te contacteren bij een positief testresultaat bij een leerling. Aarzel niet om in geval van dringende vragen contact op te nemen met directie.

Voor andere meldingen (bv. kind moet in quarantaine) of vragen (bv. attest voor de werkgever) kan u terecht op ons schoolsecretariaat via kathleenlotenhulle@taborscholen.be De school zelf is gesloten en telefonisch niet bereikbaar.