uitdeeldata

Op onze school hanteren we een regeling betreffende het meegeven van niet-schooleigen drukwerk. Sommige perioden van het jaar worden wij overstelpt met pakken folders. Dat levert nogal wat kritiek op van ouders. De eigen schoolinformatie komt hier door soms in het gedrang. Ons secretariaat besteedt elke keer opnieuw een pak uren aan de verspreiding van het drukwerk.
Wij geven hierbij graag volgende afspraken mee:
• Er zijn 7 data waarop niet-schooleigen drukwerk meegegeven wordt aan de leerlingen van de kleuter- en lagere school (zie onderaan). Initiatieven vanuit onze ouderraad maken deel uit van het schooleigen drukwerk.
• De directeur beslist uiteindelijk of het drukwerk al dan niet via de school verspreid kan worden.
• Zuiver commercieel drukwerk wordt niet meegegeven. Niet-Aalterse initiatieven kunnen geweigerd worden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor educatieve uitgaven.
• Flyers kunnen digitaal verspreid worden. Neem hiervoor contact met katrien.verniest@taborscholen.be
• Het drukwerk (op papier) moet op het secretariaat bezorgd worden ten laatste op de opgegeven data (zie onderaan).
• Te laat binnengebracht drukwerk zal pas de volgende keer verspreid worden. Lokale initiatieven kunnen een uitzondering krijgen door de directeur.
• Alle drukwerk moet vooraf gesorteerd zijn per klas. De actuele leerlingenaantallen kunt u opvragen bij kathleenlotenhulle@taborscholen.be
• Er dient duidelijk vermeld te worden voor welke leeftijd het drukwerk bedoeld is.


Ten laatste afgeven op vrijdag :
Data uitdelen op dinsdag :
03 september 2021
07 september 2021
15 oktober 2021
19 oktober 2021
03 december 2021
07 december 2021
14 januari 2022
18 januari 2022
11 maart 2022
15 maart 2022
06 mei 2022
10 mei 2022
10 juni 2022
14 juni 2022