Veilig in het verkeer

Naast onze verkeerslessen zetten we in op actieve verkeersbeleving en een bewustwording van het belang om een goede weggebruiker te zijn.

Bij de start van elk schooljaar verkennen en bespreken ter plaatse de verkeersknelpunten van onze schoolomgeving. We kunnen op de steun van de politie rekenen voor een jaarlijkse fietscontroles op school. Daarnaast promoten we een dagelijks gebruik van fluo-jasjes. Als extraatje doen me mee aan de helm-op-fluotop-acties.

We stimuleren om indien mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Onze deelname aan de strapdag staat als vast item op onze planning.

Via fietsbehendigheid in de lessen en de meester-op-de-fiets oefenen we onze fietsvaardigheden ook op school.

Het oefenen voor en het afleggen van het fietsexamen (6e lj) en het voetgangersexamen (4elj) blijft jaarlijks op ons programma staan.