bouwen aan de toekomst

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Sinds 2008 liepen er 12 jaar lang bouwprojecten op onze school. De oude gebouwen werden verlaten, afgebroken en één gebouw werd gerenoveerd en uitgebreid.
Momenteel is de huidige site voltooid. Het is een mooie site geworden waarbij de schoolgebouwen ingebed liggen in een groene omgeving.

 

De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen en daarom wil onze school zich maximaal inzetten voor alle kinderen die ons worden toevertrouwd. Kwaliteitsvol onderwijs in een moderne, eigentijdse infrastructuur die voldoet aan de noden van deze tijd en een aangename buitenomgeving waar ze zich ten volle kunnen uitleven tijdens de pauzes. Kortom, onze school wil een plek zijn waar elk kind zichzelf kan zijn en kan groeien.

Begin 2015 werd de nieuwe speelplaats aangelegd en werd een afdak voor de leerlingen van de lagere school gebouwd. Er gewerkt met zittrappen en een verhoogd podium. Actieve zones en een rustige zone met groen wisselen elkaar af. Onze grote troef is ons speelbos en groene buitenomgeving. Hier kunnen de kinderen veilig spelen in een natuurlijke omgeving. Ze vertoeven er graag. Samen met mensen van de lokale gemeenschap kreeg ook ons schooltuintje vorm.

Dankzij onze schoolacties en de steun die we daarbij mogen ondervinden van ouders en grootouders en sympathisanten konden we in de grote vakantie van 2019 een koelcel plaatsen zodat de boterhammen van de kinderen koel kunnen bewaard worden.

In het voorjaar van 2020 begonnen we aan de laatste fase van de bouwwerken op de kleuterschool.


De schuur werd verbouwd zodat ze nu nog meer functioneel kan ingezet worden van op de kleuterspeelplaats. De kleuterspeelplaats werd voorzien van verschillende uitnodigende hoekjes zoals een buitenkeukentje en een zittribune. De twee groene zones naast de kleuterspeelplaats zijn nu volledig geïntegreerd in de kleuterspeelplaats. Onze kleuters kunnen op de speelplaats fietsen. Ze kunnen hun energie kwijt, leren samen spelen en samen leven. Eind 2020 werden ook deze werken voltooid.

In de grote vakantie van 2020 werd voor de kinderen van de lagere school een klim- en klautertoestel in de zandbak geplaatst.
De kinderen genieten er ten volle van gedurende de pauzes. Onze grote speeltuinen en zandbakken zijn uitnodigend en uitdagend om te ravotten. Er werd een parcours aangelegd in het speelbos.

 

 

Korte historiek van de bouwwerken van de voorbije jaren.

In een eerste fase werd tussen 2007 en 2008 het sanitair voor de leerlingen van de lagere school volledig vernieuwd.
Eind 2009 startte de bouw van de nieuwe school
. Deze telt 6 kleuterklassen en een slaapklasje op de benedenverdieping evenals een polyvalente zaal voor de kleuters. Op de bovenverdieping zijn 8 klassen voor de lagere school en een zorgklas. De leerlingen van het 1ste t/m het 4de leerjaar zijn er gehuisvest.

Nadat de nieuwe school in gebruik werd genomen in het voorjaar van 2011, startte eind 2011 de verbouwing van de oude schoolgebouwen. De benedenverdieping werd geheel verbouwd en herbestemd als directiebureau, secretariaat, leraarskamer, EHBO-lokaal en kleedruimte bij de turnzaal. Op de bovenverdieping werden de 4 klassen gerenoveerd en modern ingericht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Alle klassen van de lagere school beschikken over een smartboard.

De L-vormige structuur van het gebouw werd aangevuld met een mooie turnzaal en een refter met keuken. In de herfstvakantie van 2012 konden we ook deze nieuwe gebouwen in gebruik nemen. De gebouwen palend aan het klooster werden zo definitief verlaten.

De inrichting van de turnzaalwerd afgerond in de grote vakantie van 2013
zodat we nu beschikken over een modern ingerichte turnzaal met heel wat klim- en klautertoestellen en hang- en slingermogelijkheden.

 

Na de herfstvakantie van 2016 werd gestart met de aanleg van de toegangsweg naar de grote speelplaats. De ingang van de school kreeg een nieuwe poort. Verder werd ook  een afdak voor de kleuters gebouwd. Een gedeelte van de kleuterspeelplaats werd hiervoor vernieuwd.


In 2017 werd de speelwinkel gerealiseerd dankzij de ouderraad. De kinderen van de lagere school ontlenen er met veel plezier spelmateriaal tijdens de pauzes.


Ondertussen werd de dringende nood aangevoeld voor meer ruimte in de kleuterschool. 
In het voorjaar van 2018 werd gestart met de bouw van een bijkomend gebouwtje voor de kleuterschool. In dit gebouwtje dat achter de zandbak ligt, zijn de twee middelste kleuterklassen gehuisvest. Er is ook een refter voor de kleuters.  

De bouwwerken op onze school zijn voltooid maar de uitdagingen blijven groot.


We blijven naast deze infrastructurele investeringen het steeds belangrijk vinden om te blijven innoveren en vernieuwen voor maximale en optimale onderwijskansen.

Media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook onze kleuters gaan reeds met media aan de slag. In onze school beschikken alle klassen over een iPad met educatieve apps. Kindvriendelijke robots, bee-bots, leren onze kleuters en kinderen spelenderwijs programmeren. Onze kinderen van het 5de en 6de leerjaar hebben elk een chromebook ter beschikking.

In 2021 openden we onze eigen schoolbib én spelotheek waar een waaier aan boeken en spelen een gegarandeerd aanbod en gradatie aanbiedt.