samen school maken


Ook dit jaar krijgen de kinderen de kans hun mening en ideeën naar voor te brengen via de leerlingenraad.

Elke dag, elk uur, elke seconde staan de leerlingen centraal op onze school. Alles staat in functie van het kind in zijn ontwikkeling. We zien verbondenheid tussen kinderen en leerkrachtenteam en de school als basis om zich goed te voelen op school, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren.

Alle leerlingen kunnen via informele gesprekken, via de samenkomsten van de leerlingenraad, hun gevoelens, ideeën en suggesties kwijt. Door met elkaar in gesprek te gaan leren de kinderen om op een verbindende manier naar elkaar te luisteren en ideeën te bespreken.

De leden van de leerlingenraad komt op regelmatige tijdstippen samen om van gedachten te wisselen over de werking van de school, om samen de school beter te maken. De thema’s worden op voorhand afgesproken zodat dit in de klas kan voorbereid worden. De samenstelling van de leerlingenraad kan elke keer anders zijn.

 

klik hier om de website van de ouderraad te bezoeken.

 

Bekijk hier de activiteitenfolder van onze ouderraad.


De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en zo het welzijn van de kinderen op school te optimaliseren. Hiervoor zetten de leden van de ouderraad zich belangeloos in. Ze werken met de directie en de leerkrachten samen om de school uit te bouwen tot een open opvoedingsgemeenschap voor de kinderen. De ouderraad bevordert de sociale contacten op school door de organisatie van vormende en feestelijke activiteiten. Over deze activiteiten en projecten wordt u steeds via de school geïnformeerd. De opbrengst van de activiteiten komt ten goede aan de school of wordt rechtstreeks besteed ten voordele van de kinderen.


leden van de ouderraadvoorzitter:

voorzitter: Piet De Volder, papa van Mathis De Volder 

Bart De Vos, papa van Farah en Milla De Vos

Darline Veys, mama van Maud en Tiebe De Schrijver

Andy Fraeyman, papa van Anaïs Fraeyman-Claeys

Ruben Saelens, papa van Charles en Raquelle Saelens

Marieke Cloet, mama van Lara De Schryver

Jessica Geirnaert, mama van Lieze Deprez

Koen Deprez, papa van Lieze Deprez

Ruben Duyver, papa van lars Duyver

Kristof Colson, papa van dochter Cleo 

Nieuwe ouders zijn altijd welkom.

Neem gerust contact op met de voorzitter Piet De Voldergsm: 0477/28 94 36

e-mail: volderdepiet@gmail.com

 

Klik hier voor meer info (voorstelling van de ouderraad)

Onze school doet beroep op ouders, grootouders en sympathisanten om verschillende activiteiten te begeleiden.

Op die manier kunnen de kinderen nog meer in kleine groepjes actief zijn.Een schoolraad is verplicht in iedere school. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel, lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Voor de periode 2021 – 2025 werd een overkoepelende schoolraad opgericht binnen de Taborscholen. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

Volgende personen participeren in de schoolraad voor onze school:

✓ Voor de oudergeleding: Charlotte Dewaegenaere (mama van Heleen Naert) (voorzitter schoolraad)

 Kathy Coppens (mama van Maythé, Niels en Lucas De Smet)

✓ Voor de personeelsgeleding: Els Meerschman en Charlotte Foré

✓ Voor de lokale gemeenschap: mogelijke kandidaten dienen nog gecoöpteerd te worden.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

www.vclbdeinze.be


Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding van Deinze.

Meer info over onze samenwerking met het CLB vindt u in onze schoolbrochure