opvang

De gemeentelijke naschools opvang is niet open op 22 september. De gemeentelijke diensten werken niet omdat het Aalter kermis is. De school organiseert voor die dag zelf opvang tegen betaling. Reserveren vooraf is een must via deze link:   https://forms.gle/Fj5RRGjjk5Fy419p6

 

De voor- en naschoolse kinderopvang valt volledig onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur. Deze maatregel geldt voor alle Aalterse scholen. De kinderopvang voorziet in pedagogisch verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit alle onderwijsnetten, voor en na de schooluren en op schoolvrije en vakantiedagen. De kinderopvang van Lotenhulle, het Lobolleke, bevindt zich in de gerenoveerde pastorij vlak aan de kerk en naast de school. Op deze prachtige locatie is er ook een mooi buitenterrein voor de kinderen.

▪ Openingsuren:

voorschools van 7.00u tot schooltijd

naschools van schooltijd tot 18.30u

woensdag van schooltijd tot 18.30u

schoolvrije dagen en vakantiedagen van 7.00u tot 18.30u ▪ Tarieven: Ouderbijdrage, kortingen en sociaal tarief. Voor meer info kan u terecht op de website van de gemeente: www.aalter.be rubriek ‘kinderopvang’  

Contact: Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de coördinator. Tel: 09/325 22 00.