schooltoelage

Klik hier om de infobrochure omtrent schooltoelage te raadplegen.

Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraagnodig. We betalen de schooltoeslag tussen september en december. Dat gebeurt één keer per schooljaar. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.